1 icon

Misja poradni

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna świadczy usługi na rzecz dziecka poprzez oddziaływanie na niego samego a także na jego środowisko (rodzinę, szkołę, rówieśników).

WIĘCEJ >

2 icon

Nasz zespół

Jesteśmy placówką publiczną, która udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom, rodzicom, nauczycielom.

WIĘCEJ >

3 icon

Galeria zdjęć

Celem poradni jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych.

WIĘCEJ >

Dojrzałość szkolna – co to jest?

   To gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole i przyjęcia roli ucznia. Inaczej mówiąc to wszystko, co wiąże się z właściwościami dziecka niezbędnymi dla realizacji zadań stawianych przez szkołę. Dojrzałość obejmuje rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny oraz społeczny. Diagnoza dojrzałości szkolnej pokazuje możliwości dziecka i zakres gotowości do podjęcia nauki w szkole. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą określić czy dziecko jest już gotowe przekroczyć próg szkoły. Ważne by pamiętać, że sam wiek dziecka nie jest wynikiem decydującym o gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?

Drogi rodzicu!

  • O wizycie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej powiedz dziecku na jakiś czas przed terminem spotkania, nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę. Powiedz dziecku, że pójdziecie tam RAZEM – bliskość rodzica jest bardzo ważna, ponieważ zminimalizuje odczuwany przez dziecko lęk przed nieznanym.
  • Zadbaj, aby dziecko w dniu badania było zdrowe, wypoczęte – pozwoli to na pełne zaangażowanie w badanie. Powiedz, że Poradnia jest miejscem przyjaznym, w którym można pobawić się z miłymi osobami, jak również porozmawiać na różne tematy. Unikaj takich słów jak „badanie” czy „diagnoza”, gdyż może to wywołać negatywne skojarzenia, niepokój a nawet lęk.
  • Nie sugeruj dziecku celu wizyty i powodu dla którego zjawi się w Poradni – nie mów że NA PEWNO pójdzie lub nie pójdzie do szkoły! - Nie strasz ani nie obarczaj poczuciem winy z powodu konieczności wizyty w Poradni. Dziecko nie może mieć przeświadczenia, że idzie „za karę” albo dlatego, że nie umie wykonywać różnych rzeczy czy nie radzi sobie w różnych sytuacjach.
  • Nie wymagaj i nie przypominaj nieustannie dziecku, że ma pracować pilnie i solidnie – może to bowiem utrudniać pracę podczas badania. Zaznacz, że w Poradni dziecko spędzi pewien czas bawiąc się, rysując lub rozwiązując ciekawe zadania i zagadki.

Jak wygląda badanie?

   Diagnoza gotowości szkolnej składa się z dwóch części: psychologicznej i pedagogicznej, niekiedy wyznaczana jest także konsultacja logopedyczna. Badania przeprowadzane są w różnych terminach, a czas który dziecko spędza w gabinecie zależy od jego możliwości i tempa pracy. Dla pełnej diagnozy gotowości szkolnej ważna jest także rozmowa specjalisty z rodzicem na temat rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Wywiad z rodzicem jest bardzo ważnym elementem badania i źródłem wielu cennych informacji.

Jakie dokumenty przygotować do wizyty w Poradni?

  • Zaświadczenie od lekarza pediatry o akualnym stanie zdrowia dziecka.
  • Zaświadczenie od lekarz specjalisty jeśli dziecko jest pod jego opieką.
  • Opinia o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, którą rodzic otrzyma z przedszkola.
  • Zapisy na badania i terminy badań

 

Ustalenie terminu wizyty w Poradni możliwe jest pod numerem telefonu (42) 719-07-67, e-mailowo: lub osobiście w sekretariacie Poradni. 

 

Terminy zespołów orzekających

 

 02.10.2018 r.  godz.  10:00

 25.10.2018 r.  godz.  10:00

 14.11.2018 r.  godz.  10:00

 27.11.2018 r.  godz.    8:00

 13.12.2018 r.  godz.    8:30

 

Zaproszenie

 

Dyrektor wraz z zespołem logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie zaprasza logopedów i pedagogów na wykład pt. "Komunikacja wspomagająca i alternatywna",

który odbędzie się dnia 10.12.2018 r. o godzinie 13:15 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie ul. T. Kościuszki 10.

Wykład poprowadzi Pani Anna Chajdys- neurologopeda ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu .

 

W imieniu organizatorów

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie

Grażyna Kujawiak

 

wszystkie prawa zastrzeżone przez poradnia psychologiczno-pedagogiczna
STRONĘ ZAPROJEKTOWAŁA I WYKONAŁA FIRMA SERVPARK