zdjecie programow

zdjecie sali

zdjecie wejscia 2

 Ochrona Danych Osobowych - RODO

 

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  z siedzibą przy ul. Kościuszki 10, 95-015 Głowno.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem zadań ustawowych określonych w Ustawie z dn. 14 grudnia 2016 r  - Prawo oświatowe. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) w celu realizacji statutowych zadań diagnostyczno-terapeutycznych w placówce.
  3. Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących: Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Instrukcji Kancelaryjnej. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych w Poradni jest obowiązkiem ustawowym.
  5. Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa.
  6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Mogą Państwo w tym zakresie złożyć do Poradni wniosek.
  7. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.
  8. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
    w Głownie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wszystkie prawa zastrzeżone przez poradnia psychologiczno-pedagogiczna
STRONĘ ZAPROJEKTOWAŁA I WYKONAŁA FIRMA SERVPARK