1 icon

Misja poradni

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna świadczy usługi na rzecz dziecka poprzez oddziaływanie na niego samego a także na jego środowisko (rodzinę, szkołę, rówieśników).

2 icon

Nasz zespół

Jesteśmy placówką publiczną, która udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom, rodzicom, nauczycielom.

3 icon

Galeria zdjęć

Celem poradni jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych.

Deklaracja Dostępności

 

Wstęp

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Deklaracja Dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja Dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

Zawartość Deklaracji Dostępności

W tej sekcji przedstawione są ogólne informacje dotyczące nazwy podmiotu publicznego, dat publikacji i aktualizacji itp.

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.poradniapp-glowno.pl

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowe

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia:  2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

 

             

Rzecznik Praw Obywatelskich

 https://www.rpo.gov.pl/

 

 Dostępność architektoniczna 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głownie ul. Kościuszki 10, 95-015 Głowno

Poradnia mieści się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie.

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się przodem do ulicy Kościuszki i  jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy Poradni.

Przy froncie budynku szkoły zamieszczona jest tablica z oznaczeniem dalszej drogi do Poradni.

Do Poradni należy przemieszczać się chodnikiem, który w jednym miejscu posiada nieznaczne obniżenie w postaci stopnia.

Do drzwi wejściowych Poradni prowadzi 9 stopni, natomiast dla osób niepełnosprawnych została zainstalowana platforma (znajduje się ona przy schodach do wejścia). Drzwi wejściowe są otwierane ręcznie.

Poradnia rozmieszczona jest na jednym poziomie kondygnacji budynku.

W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych, przestronny  korytarz i szerokie wejścia do sal, co umożliwia swobodny przejazd wózkiem.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Poradni nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

wszystkie prawa zastrzeżone przez poradnia psychologiczno-pedagogiczna
STRONĘ ZAPROJEKTOWAŁA I WYKONAŁA FIRMA SERVPARK