1 icon

Misja poradni

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna świadczy usługi na rzecz dziecka poprzez oddziaływanie na niego samego a także na jego środowisko (rodzinę, szkołę, rówieśników).

2 icon

Nasz zespół

Jesteśmy placówką publiczną, która udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom, rodzicom, nauczycielom.

3 icon

Galeria zdjęć

Celem poradni jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Głownie udziela pomocy uczniom, rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie naszego działania (Miasto Głowno i Gmina Głowno, Miasto-Gmina Stryków). Jesteśmy placówką publiczną, pomoc udzielana jest nieodpłatnie.

Prowadzimy:

 • diagnozę niepowodzeń szkolnych, dysleksji rozwojowej
 • diagnozę zaburzeń emocjonalnych
 • diagnozę wad wymowy
 • terapię pedagogiczną, logopedyczną
 • psychoterapię, terapię rodzinną
 • mediacje
 • interwencję kryzysową
 • poradnictwo zawodowe
 • psychoedukację
 • coaching w zakresie rozwoju osobistego
 • kompleksowe wspomaganie szkół i placówek

Orzekamy:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego
 • o potrzebie indywidualnego nauczania
 • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Realizujemy zajęcia psychoedukacyjne:

 • dla dzieci i młodzieży
 • dla rodziców
 • dla nauczycieli
wszystkie prawa zastrzeżone przez poradnia psychologiczno-pedagogiczna
STRONĘ ZAPROJEKTOWAŁA I WYKONAŁA FIRMA SERVPARK