1 icon

Misja poradni

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna świadczy usługi na rzecz dziecka poprzez oddziaływanie na niego samego a także na jego środowisko (rodzinę, szkołę, rówieśników).

WIĘCEJ >

2 icon

Nasz zespół

Jesteśmy placówką publiczną, która udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom, rodzicom, nauczycielom.

WIĘCEJ >

3 icon

Galeria zdjęć

Celem poradni jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych.

WIĘCEJ >

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się oraz umiejętności z zakresu komunikacji społecznej
 • Profilaktyka problemów dzieci młodzieży
 • Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
 • Pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości
 • Terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci o zaburzonym zachowaniu ( z nadpobudliwością psychoruchową)
 • Terapia logopedyczna indywidualna i grupowa
 • Psychoedukacja (oferta dla rodziców, nauczycieli, uczniów)
 • Doradztwo zawodowe
 • Orzecznictwo upośledzeń umysłowych i nauczania indywidywidualnego
wszystkie prawa zastrzeżone przez poradnia psychologiczno-pedagogiczna
STRONĘ ZAPROJEKTOWAŁA I WYKONAŁA FIRMA SERVPARK