1 icon

Misja poradni

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna świadczy usługi na rzecz dziecka poprzez oddziaływanie na niego samego a także na jego środowisko (rodzinę, szkołę, rówieśników).

2 icon

Nasz zespół

Jesteśmy placówką publiczną, która udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom, rodzicom, nauczycielom.

3 icon

Galeria zdjęć

Celem poradni jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych.

Dyrektor: Grażyna Kujawiak
Pedagodzy: Jolanta Dauksza / Anna Pietrowicz
Psycholodzy: Agata Szymaczak / Agnieszka Śliwkiewicz
Logopedzi: Małgorzata Majewska/ Iwona Wojciechowska
Sekretariat: Nina Rudzka

Grażyna Kujawiak

 • pedagog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, trener grupowy, mediator
 • psychoterapia zaburzeń emocjonalnych
 • diagnoza pedagogiczna
 • psychoedukacja, socjoterapia, grupy dla rodziców
 • trener rekomendowanego programu pt. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"

 

Jolanta Dauksza

 • pedagog, terapeuta pedagogiczny, mediator
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • psychoedukacja
 • grupy dla rodziców
 • realizator rekomendowanego programu pt. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"
 • prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

 

Anna Pietrowicz

 • pedagog, terapeuta pedagogiczny, mediator
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • psychoedukacja
 • realizator rekomendowanego programu pt. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"
 • oligofrenopedagog
 • prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

 

Klaudia Szembek

 • psycholog i oligofrenopedagog
 • specjalista do spraw pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

 

Agata Szymczak

 • psycholog
 • kwalifikacje do diagnozy i terapii neuropsychologicznej zdobyte w ramach podyplomowych studiów "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna"
 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna
 • psychoedukacja
 • prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
 • realizator rekomendowanego programu pt. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"

 

Agnieszka Śliwkiewicz

 • psycholog, psychoterapeuta, mediator
 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna, terapia rodzinna
 • doradztwo zawodowe
 • psychoedukacja
 • prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
 • realizator rekomendowanego programu pt. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"

 

Małgorzata Majewska

 • nauczyciel polonista, logopeda
 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • profilaktyka i badania przesiewowe z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów
 • psychoedukacja

  

Iwona Wojciechowska

 • pedagog, logopeda
 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • profilaktyka i badania przesiewowe z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów
 • psychoedukacja

wszystkie prawa zastrzeżone przez poradnia psychologiczno-pedagogiczna
STRONĘ ZAPROJEKTOWAŁA I WYKONAŁA FIRMA SERVPARK