zdjecie programow

nasz zespol

poradnia2023

Dyrektor: Grażyna Kujawiak
Pedagodzy: Anna Pietrowicz, Anna Nowacka
Psycholodzy: Agnieszka Śliwkiewicz, Agata Szymczak, Sylwia Pawlak
Logopedzi: Małgorzata Majewska, Iwona Wojciechowska
 

Grażyna Kujawiak

 • pedagog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, trener grupowy, mediator
 • psychoterapia zaburzeń emocjonalnych
 • diagnoza pedagogiczna
 • psychoedukacja, grupy  dla dzieci, młodzieży i rodziców
 • trener rekomendowanego programu pt. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"

Anna Pietrowicz

 • pedagog, terapeuta pedagogiczny, mediator
 • oligofrenopedagog
 • psychoedukacja, grupy  dla dzieci, młodzieży i rodziców
 • terapia pedagogiczna
 • realizator rekomendowanego programu pt. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"

Anna Nowacka

 • pedagog, terapeuta pedagogiczny
 • oligofrenopedagog
 • psychoedukacja, grupy  dla dzieci, młodzieży i rodziców
 • terapia pedagogiczna

Agata Szymczak

 • psycholog
 • diagnoza i terapia psychologiczna
 • diagnoza i terapia neuropsychologiczna                                                
 • psychoedukacja, grupy dla dzieci, młodzieży 
 • realizator rekomendowanego programu pt. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"

Agnieszka Śliwkiewicz

 • psycholog, psychoterapeuta, mediator
 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna, terapia rodzinna
 • doradztwo zawodowe
 • psychoedukacja, grupy dla dzieci, młodzieży i rodziców
 • realizator rekomendowanego programu pt. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"

Sylwia Pawlak

 • psycholog
 • diagnoza i terapia psychologiczna
 • psychoedukacja, grupy dla dzieci, młodzieży i rodziców
 • realizator programu pt. „Trening Umiejętności Społecznych”

Małgorzata Majewska

 • nauczyciel polonista, logopeda
 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • diagnoza centralnego przetwarzania słuchowego – Neuroflow.
 • profilaktyka i badania przesiewowe z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów
 • psychoedukacja

Iwona Wojciechowska

 • pedagog, logopeda
 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • diagnoza centralnego przetwarzania słuchowego – Neuroflow.
 • profilaktyka i badania przesiewowe z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów
 • psychoedukacja
wszystkie prawa zastrzeżone przez poradnia psychologiczno-pedagogiczna
STRONĘ ZAPROJEKTOWAŁA I WYKONAŁA FIRMA SERVPARK