zdjecie programow

nasz zespol

poradnia2023

Rodzicu, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce:

  1. Przekaż dyrektorowi Poradni istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  2. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  3. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust.
  4. Dziecko zgłaszające się na badanie powinno być zaopatrzone w swoje przybory do pisania(długopis i ołówek).
  5. Po przybyciu do Poradni należy umyć i zdezynfekować ręce (rodzic i dziecko).
  6. W poczekalni mogą przebywać maksymalnie 2 osoby. Stąd prośba, żeby dziecku towarzyszyła jedna osoba dorosła.
  7. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.Pamiętaj,  że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
  8. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  9. Odwołaj wizytę w Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych    i lekarza.
wszystkie prawa zastrzeżone przez poradnia psychologiczno-pedagogiczna
STRONĘ ZAPROJEKTOWAŁA I WYKONAŁA FIRMA SERVPARK