1 icon

Misja poradni

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna świadczy usługi na rzecz dziecka poprzez oddziaływanie na niego samego a także na jego środowisko (rodzinę, szkołę, rówieśników).

2 icon

Nasz zespół

Jesteśmy placówką publiczną, która udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom, rodzicom, nauczycielom.

3 icon

Galeria zdjęć

Celem poradni jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych.

logoProcedury bezpieczeństwa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie

Rodzicu,

 aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce:

  1. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  2. Przekaż pracownikowi Poradni istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  3. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust.
  4. Dziecko zgłaszające się na badanie powinno być zaopatrzone w swoje przybory  do pisania    (długopis i ołówek).
  5. Po przybyciu do Poradni należy zdezynfekować ręce (rodzic i dziecko).
  1. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj,  że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
  2. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki  na powitanie.
  3. Odwołaj wizytę w Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie stosować się do zaleceń służb sanitarnych  i lekarza.

zdjecie

wszystkie prawa zastrzeżone przez poradnia psychologiczno-pedagogiczna
STRONĘ ZAPROJEKTOWAŁA I WYKONAŁA FIRMA SERVPARK